Lighthouse Ministries

Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost
Pinkstergemeente Zaandam

Kraaiennest 120
1104 CH AMSTERDAM

E-mail:
info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl
Website:
www.pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl


Welkom - שלום - Shalom!

Op deze website kunt u informatie vinden over wie we zijn en wat we geloven, maar ook actuele informatie over activiteiten en belangrijke data.


Agenda

wo 19.30uur Bidstond / Bijbelstudie
vr     09.00uur Bidstond / Bijbelstudie

za 09.45uur Eredienst


Jarigen maand sept. 2018

Voorgangers, oudsten, diakenen, diakonessen en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.Heilige samenkomsten 2018

De samenkomsten zullen volgens Leviticus 23 plaatsvinden op:

Pascha – Leviticus 23:5
Zondag, 29 maart om 18.00uur
1e dag Ongezuurde broden – Leviticus 23:6
Maandag, 31 maart om 09.45uur
Beweeggarve – Leviticus 23:9-14
Zaterdag, 31 maart om 18.00uur
7e dag Ongezuurde broden – Leviticus 23:8
Zondag, 05 april om 19.30uur
Pinksteren – Leviticus 23:15-22
Zaterdag, 19 mei om 18.00uur
Bazuinfeest – Leviticus 23:24-25
Zondag, 09 september om 18.00uur
Grote Verzoendag – Leviticus 23:26-32
Dinsdag, 18 september om 19.30uur
1e Loofhuttenfeest – Leviticus 23:35
Zondag, 23 september om 18.00uur
8e Loofhuttenfeest – Leviticus 23:36
Zondag, 30 september om 18.00uur


Doneren

Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat
er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. Maleachi 3:10-11 (HTB)

Uw giften en tienden kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v Stichting PGAZO Kerkgenootschap Amsterdam

Voor meer informatie neemt gerust contact op met onze administratie afdeling: administratie@pinkstergemeentezaandam.nl of info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

Slachthuisstraat 65
1508 EC ZAANDAM

E-mail:
info@pinkstergemeentezaandam.nl
Website:
www.pinkstergemeentezaandam.nl


Onze Gemeente

Zowel de Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost als Pinkstergemeente Zaandam is een gemeente met een sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.

Wij zijne een Bijbelgetrouwe gemeente. Bijbelgetrouw, als het gaat om de Bijbelse verkondiging van Gods Woord, Bijbelgetrouw in de structuur en het functioneren van de gemeente en Bijbelgetrouw als het om normen en waarden gaat.


YOM TERUAH (BAZUINFEEST)

Op zondagavond 09 september 2018 vieren wij zowel in Amsterdam als in Zaandam, Yom Teruah.

Bent u er ook bij? We beginnen om 18.00 uur.Meer informatie over Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost, klik op afbeelding.

Meer informatie over Pinkstergemeente Zaandam, klik op afbeelding.

Meer informatie over de ACTIVITEITEN van zowel Amsterdam Zuidoost als Zaandam, klik op afbeelding.

Welcome to our website

The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken. Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.

Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming, vrees, onrust en afval wil Lighthouse Ministries laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een richtsnoer voor ieders leven is.