Lighthouse Ministries

Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost
Pinkstergemeente Zaandam

Kraaiennest 120
1104 CH AMSTERDAM

E-mail:
info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl
Website:
www.pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl


Welkom - שלום - Shalom!

Op deze website kunt u informatie vinden over wie we zijn en wat we geloven, maar ook actuele informatie over activiteiten en belangrijke data.


Agenda

wo    19.30uur    Bidstond / Bijbelstudie
vr      09.00uur    Bidstond / Bijbelstudie

za    09.45uur     Eredienst


Jarigen maand december

Voorgangers, oudsten, diakenen, diakonessen en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Dekkers, Ed (Zaandam)
Hoost, Abigail
Datema, Anna (Zaandam)
Williams, Daniël
Scholten, Jemuël
Kombrink, Leo
Sanders de, Jonathan
Beek, Norma
Nelstein, Bradley
Sabajo, Margriet (Zaandam)
Putten van, Adela
Kombrink, Wina
Jomba, Rita
Marengo, Jerailo (Zaandam)
Meza de, Leroy
Maduro, Naikson


Heilige samenkomsten 2017

De samenkomsten zullen volgens Leviticus 23 plaatsvinden op:

Pascha – Leviticus 23:5
Zondag, 09 april om 18.00uur
1e dag Ongezuurde broden – Leviticus 23:6
Maandag, 10 april om 19.30uur
Beweeggarve – Leviticus 23:9-14
Zaterdag, 15 april om 18.00uur
7e dag Ongezuurde broden – Leviticus 23:8
Zondag, 16 april om 19.00uur
Pinksteren – Leviticus 23:15-22
Zaterdag, 03 juni om 18.00uur
Bazuinfeest – Leviticus 23:24-25
Woensdag, 20 september om 19.30uur
Grote Verzoendag – Leviticus 23:26-32
Zaterdag, 30 september om 10.00uur
1e Loofhuttenfeest – Leviticus 23:35
Woensdag, 04 oktober om 19.30uur
8e Loofhuttenfeest – Leviticus 23:36
Woensdag, 11 oktober om 19.30uur


Doneren

Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat
er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. Maleachi 3:10-11 (HTB)

Uw giften en tienden kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v Stichting PGAZO Kerkgenootschap Amsterdam

Voor meer informatie neemt gerust contact op met onze administratie afdeling: administratie@pinkstergemeentezaandam.nl of info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

Slachthuisstraat 65
1508 EC ZAANDAM

E-mail:
info@pinkstergemeentezaandam.nl
Website:
www.pinkstergemeentezaandam.nl


Onze Gemeente

Zowel de Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost als Pinkstergemeente Zaandam is een gemeente met een sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.

Wij zijne een Bijbelgetrouwe gemeente. Bijbelgetrouw, als het gaat om de Bijbelse verkondiging van Gods Woord, Bijbelgetrouw in de structuur en het functioneren van de gemeente en Bijbelgetrouw als het om normen en waarden gaat.


Dankstond

Op woensdagavond 20 december 2017 houden wij zowel in Amsterdam als in Zaandam onze jaarlijkse dankstand.

Een avond vol getuigenissen, dankzegging en lofprijzing. Ook u krijgt de gelegenheid uw getuigenis te geven!. Bent u er ook bij? We beginnen om 19.30 uur.


Extra samenkomsten

Van 6 tot en met 9 december 2017 zullen wij vier samenkomsten hebben met Pastor Lovell Bent. ......Klik op "hier" voor meer informatie.

Zaandam:
Woensdag, 6 december om 19.30uur
Donderdag, 7 december om 19.30uur

Amsterdam:
Vrijdag, 8 december om 19.30uur
Zaterdag, 9 december om 09.45uur


Meer informatie over Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost, klik op afbeelding.

Meer informatie over Pinkstergemeente Zaandam, klik op afbeelding.

Meer informatie over de ACTIVITEITEN van zowel Amsterdam Zuidoost als Zaandam, klik op afbeelding.

Welcome to our website

The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken. Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.

Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming, vrees, onrust en afval wil Lighthouse Ministries laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een richtsnoer voor ieders leven is.