Welkom - שלום - Shalom.

LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

Onze Gemeente

Lighthouse Ministries Amsterdam is een gemeente met een sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.

Wij zijn een Bijbelgetrouwe gemeente. Bijbelgetrouw, als het gaat om de verkondiging van Gods Woord. Bijbelgetrouw in de structuur en het functioneren van de gemeente en Bijbelgetrouw als het om normen en waarden gaat.NIEUWE NAAM!

Met ingang van 1 januari 2022
is onze nieuwe naam:


LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

Diensten

Leviticus 23:1-2

De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.