Welkom - שלום - Shalom!

Op deze website kunt u informatie vinden over wie we zijn en wat we geloven, maar ook actuele informatie over activiteiten en belangrijke data.

Onze Gemeente

Zowel de Pinkstergemeente Amsterdam ZO als Pinkstergemeente Zaandam (samen Lighthouse Ministries) is een gemeente met een sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.

Wij zijn een Bijbelgetrouwe gemeente. Bijbelgetrouw, als het gaat om de verkondiging van Gods Woord. Bijbelgetrouw in de structuur en het functioneren van de gemeente en Bijbelgetrouw als het om normen en waarden gaat.


Motto 2020

16– Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,

doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen!

Mijn geliefde kome tot zijn hof

en ete daarvan de kostelijke vrucht.

Hooglied 4;16 (NBG)


Diensten

Wekelijks samenkomsten

op woensdag en zaterdag.

Klik hieronder om de volledige agenda te bekijken.
Leviticus 23:1-2

De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.

Ik Ben Nieuw

Kom bij ons langs. Elke zaterdag begint de eredienst om 9:30.

Uw kinderen hebben hun eigen dienst.

Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken onder het genot van een kop koffie en thee.