Over Ons.

De Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost, Lighthouse Ministries is een gemeente met een sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.

Wij zijne een Bijbelgetrouwe gemeente. Bijbelgetrouw, als het gaat om de Bijbelse verkondiging van Gods Woord, Bijbelgetrouw in de structuur en het functioneren van de gemeente en Bijbelgetrouw als het om normen en waarden gaat.

Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken. Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.

Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming, vrees, onrust en afval wil Lighthouse Ministries laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een richtsnoer voor ieders leven is.

Meer informatie over de geschiedenis van onze kerk, klik hier .