Doneren

Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. Maleachi 3:10-11 (HTB)

Uw giften en tienden kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v Stichting PGAZO Kerkgenootschap

Voor meer informatie neemt gerust contact op met onze administratie afdeling: administratie@pinkstergemeentezaandam.nl of info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. De Stichting P.G.A.Z.O. voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het register ingeschreven.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps- belasting.

STG. P.G.A.Z.O. BEHEER

Voorzitter: dhr. H.A. Scholten
Secretaris: dhr. G.J. van Deuren
Penningmeester: mevr. E.D. Gittens

Category: Stichtingen - ANBI

ANBI DOCUMENTEN
ANBI - Stichting P.G.A.Z.O. Beheer.pdf

ANBI - Financieel jaarverslag 2015.pdf

ANBI - Statuten Beheer.pdf

STG. P.G.A.Z.O. KERKGENOOTSCHAP

Voorzitter: dhr. A.S. Scholten
Secretaris: dhr. G.J. van Deuren
Penningmeester: dhr. F. Deel

Category: Stichtingen - ANBI

ANBI DOCUMENTEN
ANBI - Stichting P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap.pdf
ANBI - Financieel jaarverslag Kerkgenootschap 2015.pdf

ANBI - Statuten Kerkgenootschap.pdf

STG. P.G.A.Z.O. PASTORAAT

Voorzitter: dhr. D. Kastanja
Secretaris: mevr. D. Fokké
Penningmeester: dhr. A.P. Scholten

Category: Stichtingen - ANBI

ANBI DOCUMENTEN

ANBI - Stichting P.G.A.Z.O Pastoraat.pdf

ANBI -Financieel jaarverslag Pastoraat.pdf

ANBI - Statuten Pastoraat.pdf

STG. P.G.A.Z.O. KINDERWERK

Voorzitter: dhr. A.S. Horb
Secretaris: mw. L.J. Scholten
Penningmeester: mw. E.M. Williams

Category: Stichtingen - ANBI

ANBI DOCUMENTEN
Anbi-_-Kinderwerk-2016.pdf
Financieel-verslag-kinderwerk-2015.pdf
Statuten-kinderwerk.pdf

STG. P.G.A.Z.O. SERVICE

Voorzitter: R.G. Fokké
Secretaris: R. Domacassé
Penningmeester: M. Groenhart

Category: Stichtingen - ANBI

ANBI DOCUMENTEN
Anb-Service-2016.pdf
Financieel-verslag-service-2015.pdf
Statuten-service.pdf

LIGHTHOUSE MINISTRIES WORLD MISSION

Voorzitter: dhr.A.B.W. Gittens  
Secretaris: mevr. D. Streden
Penningmeester: mevr. M.G. Vieira

Category: Stichtingen - ANBI

ANBI DOCUMENTEN
Anbi-_-Lighhouse-Ministries-World-Mission-2016.pdf
financieel-jaarverslag-LMWM-2015.pdf
Statuten-LMWM.pdf