Br. A.P. Scholten

Opziener-voorganger Lighthouse Ministries


Br. H.A. Scholten

Oprichter Pinkstergemeente Zuidoost


Br. N. Meijer

Voorganger Pinkstergemeente A'dam ZO


Br. A.S. Horb

Jeugdoudste Pinkstergemeente A'dam ZO


Br. D. Kastanja

Voorganger Pinkstergemeente A'dam ZO


Br. G. van Deuren

Oudste Pinkstergemeente A'dam ZO


Br. F. Deel

Oudste Pinkstergemeente A'dam ZO