Onze Geschiedenis

"9 augustus 1973"

Pinkstergemeente Bijlmermeer, zo was de naam bij aanvang.

Plaats: Amsterdam Bijlmermeer

Adres: Grubbehoeve – collectieve ruimte

Eerste samenkomst

We waren zeer verheugd eindelijk na 1 jaar van gebed onze eerste samenkomst te mogen houden.

De dienst begon met een profetische woord:

“Weet, zo spreekt de Here, Mijn oog is op u”.

Nu, dat heeft deze gemeente onder alle omstandigheden krachtig mogen ervaren. Altijd en iedere keer, wanneer wij in de put zaten trok Hij ons eruit.


"19 maart 1974"

Op de bovengenoemde datum ontvingen wij van de toekomstige staatssecretaris van justitie een brief dat onze gemeente van rechtswege een rechtspersoonlijkheid bezit en derhalve geen speciale koninklijke goedkeuring vereiste.

1973-1975

Na een periode van, om en nabij 2 jaar verhuisden wij van Grubbehoeve naar De Nieuw Stad te Ganzenhoef, wederom in een huur pand. We zijn daar tot de beslissing gekomen om uit te zien naar de mogelijkheid tot het verkrijgen van een eigen gebouw (thuis) wat ons is gelukt met Gods hulp en genade.


"25 september 1978"

Op bovengenoemde datum werd na zeer lang onderhandelen met de Stedelijke Gemeente te Amsterdam een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een bouwvergunning. We waren toe aan een eigen gebouw.

Nieuwbouw 1981

De bouw ving aan in januari 1981 en was voltooid in mei 1981 en wel om precies te zijn op 26 mei 1981, zoals het proces-verbaal van oplevering laat weten. Vanaf die data hielden wij samenkomsten in eigen huis: Zondagdiensten, bidstonden en Bijbelstudies, jaar in, jaar uit.

En God’s oog was op ons. Wij groeiden in aantal. We waren niet zomaar een gemeente, nee we waren speciaal. Elke dag ervoeren wij dat Gods oog zeer realistisch op ons was.

Zoals ik al zei, de Here werkte mee met wonderen en tekenen. Wij groeiden alweer uit onze nieuwe huisvesting.

Uitbreiding 1990


"26 oktober 1987"

Wederom ging een aanvraag naar de gemeente Amsterdam voor een bouwvergunning.

21 augustus 1988

(Bouw) bestek gereed.


"10 januari 1989"

Hoorzitting Commissie Wonen en Werken

Even leek het erop dat de uitbreiding niet mogelijk zou zijn en wij als gemeente moesten verplaatsen naar een andere locatie. Het viel gelukkig mee en uiteindelijk werd ons de vel begeerde vergunning verstrekt. Voor de 2e maal waren wij aan het bouwen en wel een uitbreiding.


"17 september 1990"

Oplevering gebouw in zijn nieuwe en uitgebreide vorm.


"10 maart 1991"

Op deze dag was de eerste dienst in ons nieuwe gebouw, alhoewel pas 1 week later (17 maart 1991) het gebouw officieel werd geopend met een gepast feest. Een pracht van een gebouw met plaats voor circa 500 bezoekers, plus de nodige neven zalen voor het herbergen van baby’s, peuters, kleuters en diverse zondagsschool groepen.

Ja, Here gij zijt waarlijk goed!


"23 september 2001"

Tien jaar zijn voorbij gegaan, al een tijd lang weten wij dat ons huidige gebouw moet plaatsmaken voor gemeentelijke plannen. We moeten naar een andere locatie, het zij zo.

Ons aller oog is daarbij op onze Hemelse Vader. Ook in deze impasse is Hij onze raadgever. “Wat de toekomst brenge moge, ons geleidt des Heren hand.”

En natuurlijk naast deze enorme economische en zakelijke verwikkelingen over de afgelopen 28 jaar is er natuurlijk nog veel meer gebeurd. Ging het hier in de berichtgeving slechts om aardse, natuurlijke zaken, meer dan dat is ons als gemeente wedervaren.

In deze periode is het niet alleen in materieel opzicht dat God machtig zegent maar ook in geestelijk opzicht laat God zijn kracht zien. De gemeente maakt een machtige groei door, mede door de vele wonderen van bekering, verlossing, genezing en bevrijding. Het duurt dan ook niet lang of het onderkomen wordt te klein. Velen moeten op een gegeven moment de diensten staande volgen omdat er geen stoel meer bij kan. Dit resulteert in een grote verbouwing waarbij het gebouw tot drie maal zo groot wordt verbouwt. Niet alleen in leden maar ook worden vele onderwezen in het woord van God, waarna ook zij in de bediening des Heren worden geroepen. Zo zijn er uit de Pinkstergemeente Amsterdam Zuid-oost verschillende bedieningen ontstaan en zijn er verschillende broeders en zusters uitgezonden in het werk des Heren. In de jaren negentig begint in Amsterdam Zuid-oost wordt er door de stadsdeelraad een begin gemaakt met de Sociaal Economische vernieuwing. De “Bijlmermeer“ heeft in den lande een slechte naam opgebouwd en middels een grote operatie waarbij het gehele stadsdeel op de schop gaat wordt er ingegrepen waarbij ook ons kerkgebouw moet wijken voor de vernieuwende werkzaamheden van de Stadsdeelraad. Na vele jaren van onderhandelen en diverse locatie bekeken te hebben komt het kerkbestuur tot overeenkomst met het stadsdeelbestuur over de verhuizing en wordt het in de buurt staande CREA Gebouw aangekocht, welke begin 2005 volledig werd verbouwd. Nadat alle vertrekken zijn aangepast aan de eisen welke wij en soms ook de wet stelden konden wij op 8 mei 2005 onze eerste dienst houden in The Lighthouse Chapel. The Lighthouse Chapel is de naam welke wij aan het gebouw hebben gegeven welke bij de officiële opening welke werd verricht door de Stadsdeel Voorzitter, Mw. E. Sweet.

Voorganger-opziener


H.A. Scholten

Opziener en echtgenoot

Oprichter en opziener Br. H. A. Scholten

Echtgenote Zr. P. Scholten


Diensten

Wekelijks samenkomsten

op woensdag en zaterdag.

Klik hieronder om de volledige agenda te bekijken.