Doneren

Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. Maleachi 3:10-11 (HTB)

Uw giften en tienden kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v Stichting PGAZO Kerkgenootschap

Voor meer informatie neemt gerust contact op met onze administratie afdeling: administratie@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. De Stichting P.G.A.Z.O. voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het register ingeschreven.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps- belasting.

STICHTING
P.G.A.Z.O. BEHEER

Voorzitter: dhr. H.A. Scholten
Secretaris: dhr. G.J. van Deuren
Penningmeester: dhr. A.P. Scholten

ANBI DOCUMENTEN


 

2020-01-01 - BEHEER - Algemene gegevens en beleidsplan.pdf

2022-06-30 - BEHEER std. form-anbi-.pdf

ANBI - Statuten Beheer.pdf

STICHTING
P.G.A.Z.O. KERKGENOOTSCHAP

Voorzitter: dhr. A.P. Scholten
Secretaris: dhr. G.J. van Deuren
Penningmeester: dhr. F. Deel

ANBI DOCUMENTEN

2020-01-01 - KERKGENOOTSCHAP - Algemene gegevens en beleidsplan.pdf

2022-06-30 - KERK - std. form-anbi.pdf

ANBI - Statuten Kerkgenootschap.pdf

STICHTING P.G.A.Z.O. PASTORAAT

De stichting PGAZO Pastoraat is per

31 december 2021 opgeheven.

Voor informatie mailt u naar:

info@lighthouseministries.nl

STICHTING P.G.A.Z.O. KINDERWERK

De stichting PGAZO Kinderwerk is per

31 december 2021 opgeheven.

Voor informatie mailt u naar:

info@lighthouseministries.nl

STICHTING P.G.A.Z.O. SERVICE

De stichting PGAZO Service is per

31 december 2021 opgeheven.

Voor informatie mailt u naar:

info@lighthouseministries.nl

LIGHTHOUSE MINISTRIES

WORLD MISSION

De stichting Lighthouse Ministries World Mission

is per 31 december 2021 opgeheven.

Voor informatie mailt u naar:

info@lighthouseministries.nl